Rada Rodziców

Przewodniczący:
pani Iwona Trela

Zastępca:

pani Anna Zegar - Kołeczek

Skarbnik:

pani Anna Cygan
Członkowie:
pani Barbara Balasa
pani Dominika Dygdoń
pani Justyna Majkowska
pani Angelika Pasternak
pani Anna Pędrak
pani Lidia Pierz
pani Paulina Radzik
pani Sylwia Stan
pani Kinga Wiktor


(c)Przedszkole Przyborów 2019