====================================================
Ogłoszenia !
==================================================

=====================================================================Zapraszamy na występ przedszkolaków !

=====================================================================

KONKURS PLASTYCZNY "ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI"


Publiczne Przedszkole w Czarnej i Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej

w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Książeczka na skrzydełkach”
zorganizowało konkurs plastyczny„Zakładka do książki”.

Celem konkursu było:

– zainteresowanie dzieci książką,
– rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych,
– rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
– rozbudzanie świadomości poszanowania książek.

Konkurs był skierowany do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Czarna.
Do placówki nadesłano bardzo dużo pomysłowych i pięknie wykonanych prac.
Jury miało problem z wyłonieniem zwycięzców, dlatego przyznano miejsca egzekwo.

Z radością informujemy, że dwoje naszych przedszkolaków zostało laureatami konkursu.

KINGA TRELA (grupa "Smerfy") - I miejsce
ANTONI LACHOWICZ
(grupa "Leśne Duszki") - II miejsce

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

=====================================================================


AKCJA:
"JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI"

02 czerwca 2021r.

Dziękujemy Przedszkolu Miejskiemu Nr 8 w Dębicy za nominację.

Z radością przystąpiliśmy do akcji na rzecz osób z autyzmem
w ramach akcji #chellengeniebieskiemotyle 2021.


Do wykonania zadania nominujemy :

* Publiczne Przedszkole w Czarnej
* Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borowej


Zapraszamy wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym
przez Ośrodek Szkolno - Wychowaczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.


Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni
osobom z autyzmem i ich rodzinom.


Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

1. Ubrać się na niebiesko.

2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca
albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”.


3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook
lub stronę internetową oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com
Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia:
JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).


4. Nominować kolejne dwa przedszkola, oddziały przedszkolne
i powiadomić je o tym.


5. Każda osoba włączająca się do akcji #chellengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia
lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby/placówki.


6. Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. galeria zdjęć ---> 

=====================================================================
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow

=====================================================================Występ przedszkolaków z okazji
Dnia Babci i Dziadka!!


=====================================================================
Nasze przedszkole wzięło udział w akcji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

"Razem na Święta"
=====================================================================

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Uczniowie,
Nauczyciele, Pracownicy
 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyborowie!!!

Składamy wielkie podziękowanie za wspaniały udział w zorganizowaniu tegorocznej „Szlachetnej Paczki”. Jak zawsze można było liczyć na Wasze szlachetne serca. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w mądre pomaganie
oraz Waszym wielkim sercom mogliśmy spełnić marzenia
Rodziny Pani Moniki  i wesprzeć ją w trudnej sytuacji życiowej.
Dzięki Wam mogli spędzić Święta Bożego Narodzenia radośnie,
spokojnie i bez zatroskania o najpotrzebniejsze rzeczy.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli zmienić świat na lepsze i sprawili,
że nadzieja zawitała w domu potrzebującej Rodziny,
a uśmiech zagościł na twarzach domowników.

DZIĘKUJEMY!
======================================================================

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W ZSP PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W PRZYBOROWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

obowiązująca od 1 września 2020r


======================================================================
======================================================================W ramach innowacji w przedszkolu powstał
"KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW",
którego członkami zostali:

rok szkolny 2019/20

* Pani Agnieszka Browska - mama Romana i Olka
* Pani Sylwia Stan - mama Zuzi
Pani Agnieszka Knych - mama Szymonka
* Pan Marcin Słomski -
tata Lenki i Marcela
* Pani Marzena Baum-Gruszowska
- mama Natalki
* Pani Sabina Kutrzuba -
mama Marlenki
*Pani Agnieszka Lachowicz -
mama Antosia
*Pani Paulina Radzik -
mama Kornelki

* Pani Grażyna Mastyj - mama Emilki
* Pani Anna Zegar - Kołeczek - mama Antosia

 galeria zdjęć ---> 

rok szkolny 2018/19

* Pani Magdalena Tokarczyk - mama Natalki
* Pani Iwona Nylec
-
mama Emilki
* Pani Marta Nowak -
mama Hani
* Pani Karolina Kruczek -
mama Mai
* Pani Monika Ciołek -
mama Adrianka
* Pani Monika Małek
-
mama Hubercika
* Pani Kasprzyk Anna - mama Nikolki
* Pani Kinga Wiktor - mama Hani
* Pani Barbara Włoch
- mama Jasia
* Pani Iwona Trela - mama Kingi
* Pani Irena Krzemińska - babcia Antosi
* Pani Anna Pikul - mama Wiktorii
* Pan Marcin Słomski - tata Lenki

* Pani Paulina Kochanowska - mama Hubercika i Adasia
* Pani Agnieszka Lachowicz - mama Antosia i Piotrusia
* Pani Joanna Wałęga - mama Filipa
* Pani Anna Szymaszek - mama Milenki
* Pani Katarzyna Koźlik - mama Sebastiana
* Pani Marta Patla - mama Julka
* Pani Monika Gawlik - mama Cypriana
* Pani Paulina Bartkowska - mama Frania
* Pani Jadwiga Poproch - mama Gabrysi
* Pani Barbara Rogowska - mama Jasia

 galeria zdjęć ---> 

======================================================================
Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

    1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem,
z którym można się skontaktować w następujący sposób:
* listownie: Przyborów 136, 39-217 Grabiny
* za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@zspprzyborow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : m.kusek@czarna.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


======================================================================
W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu
realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".OPIS INNOWACJI

======================================================================


Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie
Publicznego Przedszkola w Przyborowie
pragną serdecznie podziękować ludziom dobrego serca za życzliwość,
zrozumienie potrzeb dzieci i okazaną pomoc i wsparcie.
Szczególne podziękowania składamy
naszym dobroczyńcom:

* Pan Marek Buras z firmy Magneti Marelli
* Państwo Marta i Marcin Ozga
* Pan Tomasz Tryba
*
Pan Grzegorz Gawle FHU Gregpol


Wyrażając swą wdzięczność zapewniamy,
że zachowamy w pamięci każdy gest dobroci.


======================================================================


======================================================================


DROGI RODZICU!!!

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
Nasze przedszkole włącza się do akcji
"Każdy znaczek wspiera misje"
organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co zrobić?
* Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
* Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

DZIĘKUJEMY!


                            


===================================================
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
====================================================

(c)Przedszkole Przyborów 2021