====================================================
Ogłoszenia !
====================================================

======================================================================


      Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
                                 i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 

                                                                              Jan Paweł II

Jak co roku w okresie świątecznym zachęcamy Rodziców naszych przedszkolaków do pomocy innym.
W tym roku chcemy dołączyć do  „Akcji Szlachetna Paczka”.
Jest to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy –
realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy –
by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.
Nasze Przedszkole pragnie objąć pomocą rodzinę Pani Moniki.


Historia Rodziny

Pani Monika pracowała niegdyś jako kelnerka, pan Krzysztof zajmował się pracami remontowymi
i dorywczymi, a ich syn Patryk jest uczniem szkoły podstawowej. Od 13 lat tworzą kochająca rodzinę
i żyją w 1- pokojowym mieszkaniu komunalnym. Trudności w ich życiu zaczęły pojawiać się z czasem: najpierw pani Monika zapadła na chorobę psychiczną i od kilku lat pozostaje na rencie, zaś dolegliwości układu oddechowo- krążeniowego dotknęły później pana Krzysztofa. Z czasem pojawiły się u niego problemy z kręgosłupem, które pozbawiły go możliwości zarobkowania.
Brak funduszy jest dla rodziny nie lada problemem. Utrzymują się ze świadczeń w łącznej kwocie 904 zł,
po odjęciu kosztów utrzymania rodzinie pozostaje 30 zł na jedną osobę.


Kluczowe potrzeby Rodziny

1.Lodówka
Rodzina marzy o lodówce, ponieważ ta którą mają, psuje się niezwykle często i nie nadaje
się już do użytku.

2. Piętrowe łóżko
Domownicy ucieszyliby się z nowego łóżka, gdyż to w ich domu jest stare i wysłużone.

3. Jedzenie
Rodzinie nie wystarcza pieniędzy na ich podstawowe potrzeby.

Patryk marzy o nowych adidasach w rozmiarze 40


Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć nas w tworzeniu paczki jakimś drobnym upominkiem na miarę swoich możliwości, a tym samym stworzyć chwilę radości tej rodzinie z okazji zbliżających się świąt będziemy bardzo wdzięczne. Obdarowywanie potrzebujących to piękny gest,
a jeżeli włączamy w to dzieci uczymy je empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz czerpania przyjemności ze sprawiania innym radości.
Przedszkole czeka na rzeczy do 4 grudnia. Wszystkie prezenty muszą być nowe.
SZANOWNI RODZICE!!!

Ruszamy z akcjąW dniach od 23 listopada do 4 grudnia

Zbieramy pieniądze na zakup lodówki 
i piętrowego łóżka dla wskazanej rodziny. Wolne datki prosimy składać do skrzynek u wychowawców grup.
Można również zakupić środki czystości, przybory szkolne i żywność trwałą. Patryk marzy o adidasach w rozmiarze 40.

W holu przedszkola będzie umieszczona skrzynka,
do której można składać przyniesione produkty.

Za dar serca z góry serdecznie dziękujemy!

======================================================================

Zachęcamy do wsparcia akcji!!!

Przynieś do przedszkola książki,
którymi chcesz się podzielić z innymi.======================================================================

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W ZSP PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W PRZYBOROWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

obowiązująca od 1 września 2020r


======================================================================
======================================================================W ramach innowacji w przedszkolu powstał
"KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW",
którego członkami zostali:

rok szkolny 2019/20

* Pani Agnieszka Browska - mama Romana i Olka
* Pani Sylwia Stan - mama Zuzi
Pani Agnieszka Knych - mama Szymonka
* Pan Marcin Słomski -
tata Lenki i Marcela
* Pani Marzena Baum-Gruszowska
- mama Natalki
* Pani Sabina Kutrzuba -
mama Marlenki
*Pani Agnieszka Lachowicz -
mama Antosia
*Pani Paulina Radzik -
mama Kornelki

* Pani Grażyna Mastyj - mama Emilki
* Pani Anna Zegar - Kołeczek - mama Antosia

 galeria zdjęć ---> 

rok szkolny 2018/19

* Pani Magdalena Tokarczyk - mama Natalki
* Pani Iwona Nylec
-
mama Emilki
* Pani Marta Nowak -
mama Hani
* Pani Karolina Kruczek -
mama Mai
* Pani Monika Ciołek -
mama Adrianka
* Pani Monika Małek
-
mama Hubercika
* Pani Kasprzyk Anna - mama Nikolki
* Pani Kinga Wiktor - mama Hani
* Pani Barbara Włoch
- mama Jasia
* Pani Iwona Trela - mama Kingi
* Pani Irena Krzemińska - babcia Antosi
* Pani Anna Pikul - mama Wiktorii
* Pan Marcin Słomski - tata Lenki

* Pani Paulina Kochanowska - mama Hubercika i Adasia
* Pani Agnieszka Lachowicz - mama Antosia i Piotrusia
* Pani Joanna Wałęga - mama Filipa
* Pani Anna Szymaszek - mama Milenki
* Pani Katarzyna Koźlik - mama Sebastiana
* Pani Marta Patla - mama Julka
* Pani Monika Gawlik - mama Cypriana
* Pani Paulina Bartkowska - mama Frania
* Pani Jadwiga Poproch - mama Gabrysi
* Pani Barbara Rogowska - mama Jasia

 galeria zdjęć ---> 

======================================================================
Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

    1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem,
z którym można się skontaktować w następujący sposób:
* listownie: Przyborów 136, 39-217 Grabiny
* za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@zspprzyborow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : m.kusek@czarna.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


======================================================================
W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu
realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".OPIS INNOWACJI

======================================================================


Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie
Publicznego Przedszkola w Przyborowie
pragną serdecznie podziękować ludziom dobrego serca za życzliwość,
zrozumienie potrzeb dzieci i okazaną pomoc i wsparcie.
Szczególne podziękowania składamy
naszym dobroczyńcom:

* Pan Marek Buras z firmy Magneti Marelli
* Państwo Marta i Marcin Ozga
* Pan Tomasz Tryba
*
Pan Grzegorz Gawle FHU Gregpol


Wyrażając swą wdzięczność zapewniamy,
że zachowamy w pamięci każdy gest dobroci.


======================================================================


======================================================================


DROGI RODZICU!!!

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
Nasze przedszkole włącza się do akcji
"Każdy znaczek wspiera misje"
organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co zrobić?
* Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
* Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

DZIĘKUJEMY!


                            


===================================================
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
====================================================

(c)Przedszkole Przyborów 2019