0820

====================================================
Ogłoszenia !
=====================================================================

Prosimy, aby 2 września dzieci przyniosły do przedszkola:

* podgumowane pantofle, zapinane na rzepę;
* podpisany, krótki, dziecięcy ręcznik z pętelką do zawieszania;
* chusteczki higieniczne w pudełku;
* ubranie na zmianę w podpisanym woreczku.

Wyprawka i inne sprawy organizacyjne będą omawiane na spotkaniu
z Rodzicami w pierwszym tygodniu września!


======================================================================

Życzymy wszystkim słonecznych wakacji !!!


======================================================================
W ramach innowacji w przedszkolu powstał
"KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW",
którego członkami zostali:

* Pani Magdalena Tokarczyk - mama Natalki
* Pani Iwona Nylec
-
mama Emilki
* Pani Marta Nowak -
mama Hani
* Pani Karolina Kruczek -
mama Mai
* Pani Monika Ciołek -
mama Adrianka
* Pani Monika Małek
-
mama Hubercika
* Pani Kasprzyk Anna - mama Nikolki
* Pani Kinga Wiktor - mama Hani
* Pani Barbara Włoch
- mama Jasia
* Pani Iwona Trela - mama Kingi
* Pani Irena Krzemińska - babcia Antosi
* Pani Anna Pikul - mama Wiktorii
* Pan Marcin Słomski - tata Lenki

* Pani Paulina Kochanowska - mama Hubercika i Adasia
* Pani Agnieszka Lachowicz - mama Antosia i Piotrusia
* Pani Joanna Wałęga - mama Filipa
* Pani Anna Szymaszek - mama Milenki
* Pani Katarzyna Koźlik - mama Sebastiana
* Pani Marta Patla - mama Julka
* Pani Monika Gawlik - mama Cypriana
* Pani Paulina Bartkowska - mama Frania
* Pani Jadwiga Poproch - mama Gabrysi
* Pani Barbara Rogowska - mama Jasia

 galeria zdjęć ---> 

======================================================================

W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu
realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".OPIS INNOWACJI

======================================================================


Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie
Publicznego Przedszkola w Przyborowie
pragną serdecznie podziękować ludziom dobrego serca za życzliwość,
zrozumienie potrzeb dzieci i okazaną pomoc i wsparcie.
Szczególne podziękowania składamy
naszym dobroczyńcom:

* Pan Marek Buras z firmy Magneti Marelli
* Państwo Monika i Marek Gawlik
*Państwo Patrycja i Piotr Knych
* Państwo Marta i Marcin Ozga
* Pan Tomasz Tryba
* Właściciele restauracji Kafeja 29 w Dębicy

Wyrażając swą wdzięczność zapewniamy,
że zachowamy w pamięci każdy gest dobroci.


======================================================================
 Akcja "Razem na Święta"======================================================================


W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu podejmowane są działania
 związane z obchodami 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Celem działań jest: rozbudzenie w sercach przedszkolaków patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny, budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej,
zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków, przybliżenie w atrakcyjnej
i przystępnej formie polskich symboli narodowych. 


======================================================================
* WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Polskie symbole narodowe"


 galeria zdjęć ---> 
======================================================================
* III GMINNY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
"Dla Niepodległej śpiewamy ..."


 galeria zdjęć --->  
======================================================================

W piątek 9 listopada 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny włączył się do akcji
„Rekord dla Niepodległej”.
O symbolicznej godz. 11.11 uczniowie i przedszkolaki zaśpiewali
4 zwrotki Hymnu Polski - Mazurka Dąbrowskiego włączając się tym samym
w ogólnopolskie obchody z okazji
100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


https://youtu.be/QMSmC02e77Y


======================================================================
* WARSZTATY  NIEPODLEGŁOŚCIOWE


 galeria zdjęć ---> 
======================================================================
* Grupa „Leśnych duszków” włączyła się w akcję BohaterON,
której celem jest pamięć o powstańcach warszawskich.
Dzieci wzięły udział z zajęciach obrazujących historię
i genezę Powstania Warszawskiego oraz tworzyły pocztówki
zaadresowane do powstańców.
Jesteśmy dumni z bycia Polakami!

      

     ==================================================

DROGI RODZICU!!!

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
Nasze przedszkole włącza się do akcji
"Każdy znaczek wspiera misje"
organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co zrobić?
* Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
* Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

DZIĘKUJEMY!


                            

===================================================


Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

    1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : iodmajewski@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


===================================================

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
====================================================

(c)Przedszkole Przyborów 2018