Wycieczka do Karpackiej Troi

 

   We wtorek 3 czerwca 2014r. uczniowie kl. II i III pod opieką wychowawców wyjechali na szkolną wycieczkę do Skansenu Archeologicznego  Karpacka Troja położonego w Trzcinicy, nad doliną rzeki Ropy. To miejsce dostarczyło dotychczas ponad 160 tys. zabytków z początków epoki brązu i wczesnego średniowiecza i od dawna uważane jest za archeologiczny fenomen. Jest przy tym pierwszym w Polsce obiektem muzealnym,w którym połączono walory tradycyjnego skansenu archeologicznego oraz nowoczesnej placówki muzealnej.

W towarzystwie przewodnika, który bardzo dokładnie wszystko tłumaczył uczniowie zwiedzili ,,serce” nowoczesnego pawilonu, czyli salę ekspozycyjną z cennymi wykopaliskami.

Odpowiednio ubrane i ucharakteryzowane manekiny pomagają wyobrazić sobie codzienne życie mieszkańców wczesnośredniowiecznych osad a wykopaliska umieszczone w dobrze oświetlonych gablotach pozwoliły niemalże ,,dotknąć” tamtych czasów. Podczas spotkania z historią w plenerze uczniowie zwiedzili grodzisko na którym zrekonstruowanych zostało ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu oraz chaty.

Weszli także na platformę widokowa znajdującą się w najwyżej położonej części grodziska. Jej całkowita wysokość wynosi 42 m, co pozwoliło całościowo spojrzeć na Karpacką Troję oraz podziwiać walory krajobrazowe region.      Dzięki lunetom obserwacyjnym mogli zobaczyć nawet Tatry.

Dzieci uczestniczyły także w warsztatach garncarskich, podczas których z zapałem lepiły misy, dzbany i różne zwierzątka. Wytwory pracy uczniów zostaną przysłane do szkoły.

W sali projekcyjnej obejrzeli, znakomity film dokumentalny "Trzcinica - Karpacka Troja"w reż. Zdzisława Cozaca.

Mali turyści zakupili także pamiątki.

Wycieczka była ciekawa i pouczająca.