" Master of English Grammar 2014"

 

    Dnia 19.05.2014r. odbyła się I edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego  ,,Master of English Gramma”  dla uczniów klas IV- VI. W konkursie wzięło udział 4 uczniów z Zespołu Szkół w Borowej i 4 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie.
Głównym celem konkursu było promowanie uczniów zdolnych, a także rozwijanie ich zainteresowań językiem obcym, wdrażanie i motywowanie do nauki, pobudzanie twórczego myślenia oraz propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami.
Po sprawdzeniu prac i podsumowaniu punktów wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
• I miejsce – Brzeski Maciej kl. IV ZS w Borowej ,
• II miejsce – Hubert Kamiński kl. V ZSP  w Przyborowie
• III miejsce – Aleksandra Arast kl. V ZSP w Przyborowie

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

Organizator konkursu: Marcelina Sztorc