KODOWANIE JESIENI

 Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

Uczniowie klasy 1 podczas zajęć dydaktycznych i świetlicowych mieli często wplatane rozmaite zadania z kodowania i odkodowywania. Ten sposób pozyskiwania wiedzy uatrakcyjnia zajęcia, zmusza dzieci do bycia uważnym i pobudza do motywacji. Z reakcji uczniów wynika także, że kodowanie to świetna zabawa. Efekty niektórych naszych działań prezentujemy m. in. na gazetce szkolnej.