Zajęcia profilaktyczne-prawidłowa postawa

 

 

Wady postawy stanowią współcześnie poważny problem, posiada je ponad 80% naszych dzieci. Ich tryb życia, nawyki żywieniowe ulegają dość istotnej zmianie, następuje spadek udziału ruchu w życiu codziennym. Te zjawiska wpływają niekorzystnie na prawidłowy rozwój dziecka, powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Konsekwencją tego są również odchylenia od prawidłowej postawy ciała.

24 listopada w naszej szkole miały miejsce zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fizjoterapeutę Iwonę Kajpust, których celem było poszerzenie wiedzy na temat wpływu postawy ciała na zdrowie a także nabycie praktycznych umiejętności na co dzień, by być mniej narażonym na skrzywienie kręgosłupa. W zajęciach uczestniczyli uczniowie  wszystkich klas.