Strona Przedszkola

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
22 Września 2020
Europejski Dzień Bez Samochodu
Imieniny obchodzą
Tomasz, Maurycy
Do końca roku zostało 101 dni.
Zodiak: Panna

Statystyki:

543115
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Razem
164
311
887
536940
10848
12693
543115

Twój IP: 18.208.202.194
Dziś jest: 2020-09-22 10:27:37

 

 

Ważne! 

 

 

Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w formie grantu o wartości 70 000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów

 

 

W związku z występującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, wprowadzono         w placówkach oświatowych nauczanie zdalne.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Cyfryzacji, Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który będzie umożliwiał uczniom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych             w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Czarna złożyła wniosek o przyznanie grantu 2.04.2020 r. i znalazła się             w wykazie Grantobiorców wyłonionych do przyznania  dofinansowania.

17 kwietnia 2020 r.  sprzęt multimedialny (65 tabletów) trafił już do uczniów.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa             na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący  realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

                                                                                                              

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa                                   na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione

 

 


 

 

WYCHOWAWSTWA

 PRZYPORZĄDKOWANIE STAŁYCH SAL DO NAUKI DLA KLAS

PODCZAS TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA

 

Kl. 2 – Barbara Sztorc – s. 1

Kl. 4 – Aneta Feret – s. 4

Kl. 7 – Urszula Stec – s. 2

 

Boksy szatniowe w roku szkolnym 2020/21

Nr boksu

Klasa -

wychowawca

1

2

Barbara Sztorc

2

4

Aneta Feret

3

7

Urszula Stec

   

Link - wytyczne MEN - "BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ"

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2020/21 ZAMIESZCZONE SĄ NA TABLICY INFORMACYJNEJ W SZKOLE ORAZ PRZEKAZANE DO WIADOMOŚCI RODZICÓW.

 

 

 

 


 Klauzula informacyjna
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

 


 

 

LEPSZA SZKOŁA to ogólnopolski projekt, którego uczestnicy systematycznie badają wyniki pracy uczniów.

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:

·         sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,

·         dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami                                                 klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę. 

 

  Indywidualizowane raporty:

·         pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,

·         pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,

·         umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy.

 

 


 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyborowie